BGT BGT

 • BGT BGT giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  +1.30%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 37,111

Đã cập nhật 17.11.2019 01:08

Đồ thị giá BGT (BGT)

Biểu đồ thể hiện BGT thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BGT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BGT giáBTC 0.00000077USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000076USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.00000078USD 0.01
Thay đổi giá trong 24 giờ+1.30%
Thay đổi giá trong 7 ngày-36.24%
Thay đổi giá trong 14 ngày-44.19%
Thay đổi giá trong 30 ngày-6.30%
Thay đổi giá trong 60 ngày+17.73%
Thay đổi giá trong 200 ngày-13.18%
Thay đổi giá trong 1 năm-74.047%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 4USD 37,111
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBGT 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,232
Alexa Rank63,795
Kết quả tìm kiếm Bing19,900,000
Trang webbgogo.com
TelegramBgogo
FacebookBgogoExchange
Twitter@BgogoExchange

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BGT BGT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy