• Bitcoin Gold giá USD 11.76
  • Thay đổi trong 24h -0.30%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 192,348,000
  • Vốn hóa thị trường USD 205,989,000
  • Số lượng hiện hành BTG 17,513,900
Đã cập nhật 17.01.2019 01:33

Đồ thị giá Bitcoin Gold (BTG)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Gold thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BTG hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Gold BTG thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.