Borderless BDS

 • Borderless BDS giá

  USD 0.0020

 • Thay đổi trong 24h

  -7.15%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 402

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 14,417

Đã cập nhật 24.10.2019 04:59

Đồ thị giá Borderless (BDS)

Biểu đồ thể hiện Borderless thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BDS hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Borderless giáBTC 0.00000027USD 0.0020
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000026USD 0.0019
Cao trong 24 giờBTC 0.00000027USD 0.0022
Thay đổi giá trong 24 giờ-7.15%
Thay đổi giá trong 7 ngày-19.52%
Thay đổi giá trong 14 ngày-46.93%
Thay đổi giá trong 30 ngày-90.48%
Thay đổi giá trong 60 ngày-69.35%
Thay đổi giá trong 200 ngày-88.32%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2USD 14,417
Vốn hóa thị trườngBTC 0.054USD 402
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 30
Số lượng hiện hànhBDS 200,300
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,837
Alexa Rank9,019,742
Kết quả tìm kiếm Bing87,100
Trang webborderless.vip

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Borderless BDS thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy