Data Link Base DLB

 • Data Link Base giá

  USD 0.0032

 • Thay đổi trong 24h

  +79.08%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 7,214

Đã cập nhật 17.07.2019 23:39

Đồ thị giá Data Link Base (DLB)

Biểu đồ thể hiện Data Link Base thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá DLB hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Data Link Base giáBTC 0.00000033USD 0.0032
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000016USD 0.0015
Cao trong 24 giờBTC 0.00000034USD 0.0033
Thay đổi giá trong 24 giờ+79.08%
Thay đổi giá trong 7 ngày+3.64%
Thay đổi giá trong 14 ngày-59.056%
Thay đổi giá trong 30 ngày-65.48%
Thay đổi giá trong 60 ngày+6.67%
Thay đổi giá trong 200 ngày-86.81%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 7,214
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0.00%
Số lượng hiện hànhDLB 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,228
Alexa Rank1,941,482
Kết quả tìm kiếm Bing20,900,000
Trang webdlb.com
TelegramDLBxxs
FacebookDLBSG
Twitter@Data_Link_Base

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Data Link Base DLB thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.