EXPerience Chain XPC

 • EXPerience Chain XPC giá

  USD 0.0000037

 • Thay đổi trong 24h

  +3.11%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 459,401

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 6,927

Đã cập nhật 19.11.2019 06:22

Đồ thị giá EXPerience Chain (XPC)

Biểu đồ thể hiện EXPerience Chain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá XPC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

EXPerience Chain giáBTC 0.00000000050USD 0.0000037
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000000040USD 0.0000032
Cao trong 24 giờBTC 0.00000000060USD 0.0000047
Thay đổi giá trong 24 giờ+3.11%
Thay đổi giá trong 7 ngày+5.67%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.41%
Thay đổi giá trong 30 ngày-61.0039%
Thay đổi giá trong 60 ngày-76.63%
Thay đổi giá trong 200 ngày-80.89%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 6,927
Vốn hóa thị trườngBTC 56USD 459,401
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 46,376
Số lượng hiện hànhXPC 115,745,000,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường910
Alexa Rank1,487,073
Kết quả tìm kiếm Bing12,100,000
Trang webxpchain.io
TelegramXPChain_Global
FacebookXPChain
Twitter@XPChain_Global
Bitcointalk4022431

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo EXPerience Chain XPC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy