HNT Chain HNTC

 • HNT Chain HNTC giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  -1.48%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 59,834

Đã cập nhật 17.11.2019 08:54

Đồ thị giá HNT Chain (HNTC)

Biểu đồ thể hiện HNT Chain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá HNTC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

HNT Chain giáBTC 0.0000016USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000015USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.0000017USD 0.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.48%
Thay đổi giá trong 7 ngày+88.87%
Thay đổi giá trong 14 ngày+157.07%
Thay đổi giá trong 30 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 7USD 59,834
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhHNTC 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,828
Trang webhntc.io

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo HNT Chain HNTC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy