InnovaMinex MINX

 • InnovaMinex MINX giá

  USD 0.06

 • Thay đổi trong 24h

  -1.78%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,061

Đã cập nhật 17.10.2019 13:25

Đồ thị giá InnovaMinex (MINX)

Biểu đồ thể hiện InnovaMinex thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá MINX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

InnovaMinex giáBTC 0.0000USD 0.06
Thấp trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.06
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.07
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.78%
Thay đổi giá trong 7 ngày+15.11%
Thay đổi giá trong 14 ngày+14.12%
Thay đổi giá trong 30 ngày-22.50%
Thay đổi giá trong 60 ngày-63.72%
Thay đổi giá trong 200 ngày-55.25%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.13USD 1,061
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhMINX 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,714
Kết quả tìm kiếm Bing23,500
Trang webinnovaminex.com/en/inx
TelegramInnovaMinex
FacebookInnovaminex
Twitter@innovaminex
Bitcointalk5040040

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo InnovaMinex MINX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy