• IOTA giá USD 0.32
  • Thay đổi trong 24h +6.39%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 33,314,900
  • Vốn hóa thị trường USD 879,188,000
  • Số lượng hiện hành MIOTA 2,779,530,000
Đã cập nhật 22.03.2019 07:42

Đồ thị giá IOTA (MIOTA)

Biểu đồ thể hiện IOTA thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá MIOTA hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo IOTA MIOTA thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.