Krypton Token KGC

 • Krypton Token KGC giá

  USD 0.00068

 • Thay đổi trong 24h

  -19.31%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 507,459

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 11,252

Đã cập nhật 22.11.2019 16:34

Đồ thị giá Krypton Token (KGC)

Biểu đồ thể hiện Krypton Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá KGC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Krypton Token giáBTC 0.000000096USD 0.00068
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000094USD 0.00068
Cao trong 24 giờBTC 0.00000011USD 0.00085
Thay đổi giá trong 24 giờ-19.31%
Thay đổi giá trong 7 ngày-34.64%
Thay đổi giá trong 14 ngày-32.12%
Thay đổi giá trong 30 ngày-38.80%
Thay đổi giá trong 60 ngày-79.48%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2USD 11,252
Vốn hóa thị trườngBTC 71USD 507,459
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 113,559
Số lượng hiện hànhKGC 742,473,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường756
Alexa Rank1,417,067
Kết quả tìm kiếm Bing384,000
Trang webkexingqiu.net
Telegramkexingqiu666
Facebookvirtualkrypton
Twitter@KryptonFans

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Krypton Token KGC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy