• Lisk giá USD 1.18
  • Thay đổi trong 24h +1.49%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 3,396,570
  • Vốn hóa thị trường USD 152,599,000
  • Số lượng hiện hành LSK 128,986,000
Đã cập nhật 17.01.2019 02:18

Đồ thị giá Lisk (LSK)

Biểu đồ thể hiện Lisk thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá LSK hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Lisk LSK thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.