• Maker giá USD 600.98
  • Thay đổi trong 24h -1.25%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 5,447,710
  • Vốn hóa thị trường USD 603,141,000
  • Số lượng hiện hành MKR 1,000,000
Đã cập nhật 22.04.2019 07:38

Đồ thị giá Maker (MKR)

Biểu đồ thể hiện Maker thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá MKR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Maker MKR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.