• Maker giá USD 582.87
  • Thay đổi trong 24h +2.89%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 1,129,570
  • Vốn hóa thị trường USD 424,238,000
  • Số lượng hiện hành MKR 728,228
Đã cập nhật 19.02.2019 16:13

Đồ thị giá Maker (MKR)

Biểu đồ thể hiện Maker thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá MKR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Maker MKR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.