• Monero giá USD 44.59
  • Thay đổi trong 24h -0.27%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 385,624,000
  • Vốn hóa thị trường USD 746,288,000
  • Số lượng hiện hành XMR 16,730,100
Đã cập nhật 18.01.2019 23:37

Đồ thị giá Monero (XMR)

Biểu đồ thể hiện Monero thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá XMR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Monero XMR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.