• NEO giá USD 7.52
  • Thay đổi trong 24h -0.85%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 91,438,200
  • Vốn hóa thị trường USD 488,308,000
  • Số lượng hiện hành NEO 65,000,000
Đã cập nhật 18.01.2019 23:12

Đồ thị giá NEO (NEO)

Biểu đồ thể hiện NEO thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá NEO hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo NEO NEO thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.