• Ontology giá USD 1.24
  • Thay đổi trong 24h -5.34%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 156,177,000
  • Vốn hóa thị trường USD 761,457,000
  • Số lượng hiện hành ONT 613,399,000
Đã cập nhật 22.03.2019 07:52

Đồ thị giá Ontology (ONT)

Biểu đồ thể hiện Ontology thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ONT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Ontology ONT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.