• Qtum giá USD 2.02
  • Thay đổi trong 24h -4.83%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 165,822,000
  • Vốn hóa thị trường USD 164,076,000
  • Số lượng hiện hành QTUM 81,197,400
Đã cập nhật 21.01.2019 13:07

Đồ thị giá Qtum (QTUM)

Biểu đồ thể hiện Qtum thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá QTUM hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Qtum QTUM thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.