Sparkle SPRKL

 • Sparkle SPRKL giá

  USD 0.03

 • Thay đổi trong 24h

  +2.76%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 65,830

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 115,768

Đã cập nhật 17.11.2019 01:11

Đồ thị giá Sparkle (SPRKL)

Biểu đồ thể hiện Sparkle thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá SPRKL hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Sparkle giáBTC 0.0000032USD 0.03
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000028USD 0.02
Cao trong 24 giờBTC 0.0000033USD 0.03
Thay đổi giá trong 24 giờ+2.76%
Thay đổi giá trong 7 ngày-4.35%
Thay đổi giá trong 14 ngày+1.08%
Thay đổi giá trong 30 ngày+51.97%
Thay đổi giá trong 60 ngày-10.071%
Thay đổi giá trong 200 ngày-3.096%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 14USD 115,768
Vốn hóa thị trườngBTC 8USD 65,830
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 2,912
Số lượng hiện hànhSPRKL 2,443,270
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,330
Alexa Rank2,522,139
Kết quả tìm kiếm Bing1,220,000
Trang websparklemobile.io
TelegramSparklemobile
FacebookSparkleautocare
Twitter@Sparkletoken
Bitcointalk5093939

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Sparkle SPRKL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy