SPECTRUM SPT

 • SPECTRUM giá

  USD 0.000036

 • Thay đổi trong 24h

  -3.30%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 321,076

Đã cập nhật 17.07.2019 23:47

Đồ thị giá SPECTRUM (SPT)

Biểu đồ thể hiện SPECTRUM thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá SPT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

SPECTRUM giáBTC 0.0000000037USD 0.000036
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000033USD 0.000031
Cao trong 24 giờBTC 0.0000000039USD 0.000038
Thay đổi giá trong 24 giờ-3.30%
Thay đổi giá trong 7 ngày-31.83%
Thay đổi giá trong 14 ngày-47.77%
Thay đổi giá trong 30 ngày-51.88%
Thay đổi giá trong 60 ngày-43.49%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 33USD 321,076
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0.00%
Số lượng hiện hànhSPT 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,089
Alexa Rank6,977,451
Kết quả tìm kiếm Bing5,410,000
Trang webspectrum-token.com
TelegramSpectrumGroup
Facebookinfo.Spectrum.SPT
Twitter@SpectrumSPT
Bitcointalk5081863

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo SPECTRUM SPT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.