SpiderVPS SPDR

 • SpiderVPS giá

  USD 0.05

 • Thay đổi trong 24h

  -7.15%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 102,776

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 59,200

Đã cập nhật 18.07.2019 00:14

Đồ thị giá SpiderVPS (SPDR)

Biểu đồ thể hiện SpiderVPS thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá SPDR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

SpiderVPS giáBTC 0.0000047USD 0.05
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000046USD 0.04
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.05
Thay đổi giá trong 24 giờ-7.15%
Thay đổi giá trong 7 ngày-21.34%
Thay đổi giá trong 14 ngày-56.50%
Thay đổi giá trong 30 ngày-82.30%
Thay đổi giá trong 60 ngày-93.12%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 6USD 59,200
Vốn hóa thị trườngBTC 11USD 102,776
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ-7,353.76%
Số lượng hiện hànhSPDR 2,264,210
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,331
Alexa Rank970,785
Kết quả tìm kiếm Bing32,300
Trang webspidervps.net
Twitter@SPDRCOIN
Bitcointalk5116197

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo SpiderVPS SPDR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.