SpiderVPS SPDR

 • SpiderVPS SPDR giá

  USD 0.0018

 • Thay đổi trong 24h

  +18.44%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 5,436

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 148

Đã cập nhật 17.10.2019 14:18

Đồ thị giá SpiderVPS (SPDR)

Biểu đồ thể hiện SpiderVPS thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá SPDR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

SpiderVPS giáBTC 0.00000022USD 0.0018
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000018USD 0.0015
Cao trong 24 giờBTC 0.00000026USD 0.0021
Thay đổi giá trong 24 giờ+18.44%
Thay đổi giá trong 7 ngày-57.71%
Thay đổi giá trong 14 ngày-82.50%
Thay đổi giá trong 30 ngày-92.56%
Thay đổi giá trong 60 ngày-97.81%
Thay đổi giá trong 200 ngày-98.56%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.018USD 148
Vốn hóa thị trườngBTC 1USD 5,436
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 846
Số lượng hiện hànhSPDR 3,052,130
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,602
Alexa Rank772,002
Kết quả tìm kiếm Bing28,700
Trang webspidervps.net
Twitter@SPDRCOIN
Bitcointalk5116197

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo SpiderVPS SPDR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy