Spiking SPIKE

 • Spiking SPIKE giá

  USD 0.0019

 • Thay đổi trong 24h

  +6.95%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 854,845

Đã cập nhật 22.11.2019 16:23

Đồ thị giá Spiking (SPIKE)

Biểu đồ thể hiện Spiking thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá SPIKE hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Spiking giáBTC 0.00000026USD 0.0019
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000022USD 0.0016
Cao trong 24 giờBTC 0.00000026USD 0.0020
Thay đổi giá trong 24 giờ+6.95%
Thay đổi giá trong 7 ngày+7.16%
Thay đổi giá trong 14 ngày+83.13%
Thay đổi giá trong 30 ngày+125.16%
Thay đổi giá trong 60 ngày+53.97%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 120USD 854,845
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhSPIKE 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,421
Alexa Rank1,086,397
Kết quả tìm kiếm Bing2,870,000
Trang webspiking.com
TelegramSpikingOfficial
Facebookstockspiking
Bitcointalk3629292

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Spiking SPIKE thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy