• VeChain giá USD 0.0041
  • Thay đổi trong 24h +2.32%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 10,918,000
  • Vốn hóa thị trường USD 224,938,000
  • Số lượng hiện hành VET 55,454,700,000
Đã cập nhật 18.01.2019 08:32

Đồ thị giá VeChain (VET)

Biểu đồ thể hiện VeChain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá VET hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo VeChain VET thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.