• VeChain giá USD 0.01
  • Thay đổi trong 24h -6.28%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 18,447,800
  • Vốn hóa thị trường USD 355,255,000
  • Số lượng hiện hành VET 55,454,700,000
Đã cập nhật 25.04.2019 07:12

Đồ thị giá VeChain (VET)

Biểu đồ thể hiện VeChain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá VET hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo VeChain VET thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.