Waves WAVES

 • Waves WAVES giá

  USD 0.78

 • Thay đổi trong 24h

  +1.97%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 77,985,200

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 24,860,300

Đã cập nhật 15.11.2019 19:18

Đồ thị giá Waves (WAVES)

Biểu đồ thể hiện Waves thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá WAVES hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Waves giáBTC 0.00009USD 0.78
Thấp trong 24 giờBTC 0.00009USD 0.76
Cao trong 24 giờBTC 0.00009USD 0.80
Thay đổi giá trong 24 giờ+1.97%
Thay đổi giá trong 7 ngày-4.11%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.18%
Thay đổi giá trong 30 ngày-8.99%
Thay đổi giá trong 60 ngày-27.36%
Thay đổi giá trong 200 ngày-62.47%
Thay đổi giá trong 1 năm-49.060%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2,937USD 24,860,300
Vốn hóa thị trườngBTC 9,205USD 77,985,200
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 1,618,930
Số lượng hiện hànhWAVES 100,000,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường61
Alexa Rank22,143
Kết quả tìm kiếm Bing11,900,000
Trang webwavesplatform.com
Facebookwavesplatform
Twitter@wavesplatform
Bitcointalk3223136

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Waves WAVES thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy