Aurum0x Protocol AO

 • Aurum0x Protocol AO giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  +0.19%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 414,092

Đã cập nhật 14.10.2019 11:12

Đồ thị giá Aurum0x Protocol (AO)

Biểu đồ thể hiện Aurum0x Protocol thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá AO hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Aurum0x Protocol giáBTC 0.00000099USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000084USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.0000010USD 0.01
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.19%
Thay đổi giá trong 7 ngày-26.078%
Thay đổi giá trong 14 ngày-54.46%
Thay đổi giá trong 30 ngày-75.83%
Thay đổi giá trong 60 ngày-82.92%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 50USD 414,092
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhAO 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,655
Kết quả tìm kiếm Bing27,100
Trang webgge.global
Telegramaurumox_cn
Facebookgge.io
Twitter@official_gge

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Aurum0x Protocol AO thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy