Baer Chain BRC

 • Baer Chain BRC giá

  USD 0.64

 • Thay đổi trong 24h

  -3.73%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 24,244

Đã cập nhật 04.04.2020 17:04

Đồ thị giá Baer Chain (BRC)

Biểu đồ thể hiện Baer Chain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BRC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Baer Chain giáBTC 0.00010USD 0.64
Thấp trong 24 giờBTC 0.00010USD 0.64
Cao trong 24 giờBTC 0.00011USD 0.73
Thay đổi giá trong 24 giờ-3.73%
Thay đổi giá trong 7 ngày-5.74%
Thay đổi giá trong 14 ngày-10.23%
Thay đổi giá trong 30 ngày-33.85%
Thay đổi giá trong 60 ngày-0.72%
Thay đổi giá trong 200 ngày-69.62%
Thay đổi giá trong 1 năm-70.62%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 4USD 24,244
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBRC 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,616
Alexa Rank2,772,597
Kết quả tìm kiếm Bing23,200
Trang webbaerchain.com
Twitter@BaerChain

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Baer Chain BRC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now