Band Protocol BAND

 • Band Protocol BAND giá

  USD 0.43

 • Thay đổi trong 24h

  -0.061%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 6,658,230

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,839,500

Đã cập nhật 14.10.2019 04:01

Đồ thị giá Band Protocol (BAND)

Biểu đồ thể hiện Band Protocol thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BAND hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Band Protocol giáBTC 0.00005USD 0.43
Thấp trong 24 giờBTC 0.00005USD 0.42
Cao trong 24 giờBTC 0.00005USD 0.44
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.061%
Thay đổi giá trong 7 ngày-1.031%
Thay đổi giá trong 14 ngày-14.50%
Thay đổi giá trong 30 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 223USD 1,839,500
Vốn hóa thị trườngBTC 806USD 6,658,230
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 8,459
Số lượng hiện hànhBAND 15,662,700
Xếp hạng vốn hóa thị trường267
Alexa Rank630,283
Kết quả tìm kiếm Bing325,000
Trang webbandprotocol.com
Telegrambandprotocol
Twitter@bandprotocol

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Band Protocol BAND thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy