BEAM BEAM

 • BEAM BEAM giá

  USD 0.71

 • Thay đổi trong 24h

  +0.86%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 39,721,600

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 31,075,200

Đã cập nhật 21.02.2020 09:38

Đồ thị giá BEAM (BEAM)

Biểu đồ thể hiện BEAM thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BEAM hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BEAM giáBTC 0.00007USD 0.71
Thấp trong 24 giờBTC 0.00007USD 0.69
Cao trong 24 giờBTC 0.00007USD 0.71
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.86%
Thay đổi giá trong 7 ngày-22.15%
Thay đổi giá trong 14 ngày-4.40%
Thay đổi giá trong 30 ngày+18.85%
Thay đổi giá trong 60 ngày+26.48%
Thay đổi giá trong 200 ngày-40.52%
Thay đổi giá trong 1 năm-41.27%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 3,224USD 31,075,200
Vốn hóa thị trườngBTC 4,125USD 39,721,600
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 198,004
Số lượng hiện hànhBEAM 55,700,200
Xếp hạng vốn hóa thị trường93
Alexa Rank250,044
Kết quả tìm kiếm Bing3,020,000
Trang webbeam.mw
TelegramBeamPrivacy
Twitter@beamprivacy
Bitcointalk5052151

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BEAM BEAM thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now