Binance Coin BNB

  • Binance Coin giá USD 16.65
  • Thay đổi trong 24h -2.59%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 204,607,000
  • Vốn hóa thị trường USD 2,393,230,000
  • Số lượng hiện hành BNB 144,443,000
Đã cập nhật 26.03.2019 07:32

Đồ thị giá Binance Coin (BNB)

Biểu đồ thể hiện Binance Coin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BNB hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Binance Coin BNB thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.