Bitcoin BTC

 • Bitcoin BTC giá

  USD 7,911.58

 • Thay đổi trong 24h

  -0.72%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 142,487,000,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 16,676,800,000

Đã cập nhật 20.10.2019 07:23

Đồ thị giá Bitcoin (BTC)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BTC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin giáBTC 0.99998USD 7,911.58
Thấp trong 24 giờBTC 0.99776USD 7,893.74
Cao trong 24 giờBTC 1.00307USD 8,063.97
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.72%
Thay đổi giá trong 7 ngày-4.78%
Thay đổi giá trong 14 ngày-2.81%
Thay đổi giá trong 30 ngày-22.84%
Thay đổi giá trong 60 ngày-26.36%
Thay đổi giá trong 200 ngày+62.72%
Thay đổi giá trong 1 năm+22.02%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2,107,850USD 16,676,800,000
Vốn hóa thị trườngBTC 18,001,400USD 142,487,000,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 677,054,000
Số lượng hiện hànhBTC 18,001,900
Xếp hạng vốn hóa thị trường1
Alexa Rank11,492
Kết quả tìm kiếm Bing122,000,000
Trang webbitcoin.org
Facebookbitcoins
Twitter@btc

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin BTC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy