Bitcoin BTC

 • Bitcoin giá

  USD 10,144.2

 • Thay đổi trong 24h

  -6.18%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 182,039,000,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 21,491,600,000

Đã cập nhật 21.08.2019 11:03

Đồ thị giá Bitcoin (BTC)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BTC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin giáBTC 1USD 10,144.2
Thấp trong 24 giờBTC 1USD 10,165
Cao trong 24 giờBTC 1USD 10,829.1
Thay đổi giá trong 24 giờ-6.18%
Thay đổi giá trong 7 ngày-6.97%
Thay đổi giá trong 14 ngày-11.87%
Thay đổi giá trong 30 ngày-4.37%
Thay đổi giá trong 60 ngày+0.26%
Thay đổi giá trong 200 ngày+192.80%
Thay đổi giá trong 1 năm+62.49%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2,119,250USD 21,491,600,000
Vốn hóa thị trườngBTC 17,888,300USD 182,039,000,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ-11,267,600,000.00%
Số lượng hiện hànhBTC 17,888,300
Xếp hạng vốn hóa thị trường1
Alexa Rank12,363
Kết quả tìm kiếm Bing38,100,000
Trang webbitcoin.org
Facebookbitcoins
Twitter@btc

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin BTC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy