Bitcoin Cash BCH

 • Bitcoin Cash BCH giá

  USD 211.84

 • Thay đổi trong 24h

  -1.13%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 3,827,250,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,265,890,000

Đã cập nhật 20.10.2019 07:09

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash giáBTC 0.02676USD 211.84
Thấp trong 24 giờBTC 0.02661USD 211.51
Cao trong 24 giờBTC 0.02707USD 215.37
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.13%
Thay đổi giá trong 7 ngày-5.55%
Thay đổi giá trong 14 ngày-4.91%
Thay đổi giá trong 30 ngày-34.54%
Thay đổi giá trong 60 ngày-32.74%
Thay đổi giá trong 200 ngày-12.21%
Thay đổi giá trong 1 năm-52.40%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 159,929USD 1,265,890,000
Vốn hóa thị trườngBTC 483,524USD 3,827,250,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 44,396,300
Số lượng hiện hànhBCH 18,066,700
Xếp hạng vốn hóa thị trường4
Alexa Rank106,363
Kết quả tìm kiếm Bing91,500,000
Trang webbitcoincash.org
Twitter@bitcoin
Bitcointalk2040221

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy