Bitcoin Cash BCH

 • Bitcoin Cash giá

  USD 429.19

 • Thay đổi trong 24h

  -1.29%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 7,652,070,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 2,057,980,000

Đã cập nhật 17.06.2019 10:34

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash giáBTC 0.04697USD 429.19
Thấp trong 24 giờBTC 0.04672USD 423.84
Cao trong 24 giờBTC 0.04784USD 438.36
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.29%
Thay đổi giá trong 7 ngày+12.80%
Thay đổi giá trong 14 ngày-3.18%
Thay đổi giá trong 30 ngày+16.88%
Thay đổi giá trong 60 ngày+38.96%
Thay đổi giá trong 200 ngày+125.28%
Thay đổi giá trong 1 năm-49.53%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 225,233USD 2,057,980,000
Vốn hóa thị trườngBTC 837,951USD 7,652,070,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ-93,386,700.00%
Số lượng hiện hànhBCH 17,842,400
Xếp hạng vốn hóa thị trường5
Alexa Rank179,815
Kết quả tìm kiếm Bing69,300,000
Trang webbitcoincash.org
Twitter@bitcoin
Bitcointalk2040221

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.