• Bitcoin Cash giá USD 152.56
  • Thay đổi trong 24h -3.60%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 565,300,000
  • Vốn hóa thị trường USD 2,698,050,000
  • Số lượng hiện hành BCH 17,685,600
Đã cập nhật 22.03.2019 07:47

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.