Bitcoin Cash BCH

 • Bitcoin Cash BCH giá

  USD 344.69

 • Thay đổi trong 24h

  +1.85%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 6,302,340,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 2,436,720,000

Đã cập nhật 22.01.2020 21:23

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash giáBTC 0.03982USD 344.69
Thấp trong 24 giờBTC 0.03900USD 334.01
Cao trong 24 giờBTC 0.04012USD 351.64
Thay đổi giá trong 24 giờ+1.85%
Thay đổi giá trong 7 ngày-1.96%
Thay đổi giá trong 14 ngày+41.87%
Thay đổi giá trong 30 ngày+75.58%
Thay đổi giá trong 60 ngày+64.89%
Thay đổi giá trong 200 ngày-13.63%
Thay đổi giá trong 1 năm+183.61%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 281,533USD 2,436,720,000
Vốn hóa thị trườngBTC 726,955USD 6,302,340,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 119,725,000
Số lượng hiện hànhBCH 18,237,200
Xếp hạng vốn hóa thị trường4
Alexa Rank122,390
Kết quả tìm kiếm Bing87,800,000
Trang webbitcoincash.org
Twitter@bitcoin
Bitcointalk2040221

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now