Bitcoin Cash SV BCHSV

 • Bitcoin Cash SV BCHSV giá

  USD 88.89

 • Thay đổi trong 24h

  -1.089%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 1,606,810,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 346,595,000

Đã cập nhật 20.10.2019 06:13

Đồ thị giá Bitcoin Cash SV (BCHSV)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash SV thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCHSV hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash SV giáBTC 0.01124USD 88.89
Thấp trong 24 giờBTC 0.01121USD 89
Cao trong 24 giờBTC 0.01149USD 91.44
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.089%
Thay đổi giá trong 7 ngày+2.31%
Thay đổi giá trong 14 ngày+7.41%
Thay đổi giá trong 30 ngày-27.72%
Thay đổi giá trong 60 ngày-36.50%
Thay đổi giá trong 200 ngày+12.58%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 43,826USD 346,595,000
Vốn hóa thị trườngBTC 203,107USD 1,606,810,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 16,967,900
Số lượng hiện hànhBCHSV 18,063,600
Xếp hạng vốn hóa thị trường9
Alexa Rank347,993
Kết quả tìm kiếm Bing7,720,000
Trang webbitcoinsv.io

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash SV BCHSV thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy