Bitcoin Cash SV BCHSV

 • Bitcoin Cash SV BCHSV giá

  USD 181.27

 • Thay đổi trong 24h

  +7.19%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 3,328,690,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 2,712,830,000

Đã cập nhật 03.04.2020 12:36

Đồ thị giá Bitcoin Cash SV (BCHSV)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash SV thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCHSV hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash SV giáBTC 0.02623USD 181.27
Thấp trong 24 giờBTC 0.02535USD 168.37
Cao trong 24 giờBTC 0.02688USD 186.35
Thay đổi giá trong 24 giờ+7.19%
Thay đổi giá trong 7 ngày+4.60%
Thay đổi giá trong 14 ngày+15.40%
Thay đổi giá trong 30 ngày-26.98%
Thay đổi giá trong 60 ngày-34.99%
Thay đổi giá trong 200 ngày+51.76%
Thay đổi giá trong 1 năm+129.58%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 392,599USD 2,712,830,000
Vốn hóa thị trườngBTC 481,726USD 3,328,690,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 222,116,000
Số lượng hiện hànhBCHSV 18,362,900
Xếp hạng vốn hóa thị trường6
Alexa Rank193,444
Kết quả tìm kiếm Bing6,470,000
Trang webbitcoinsv.com

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash SV BCHSV thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now