Bitcoin Cash SV BCHSV

 • Bitcoin Cash SV giá

  USD 225.21

 • Thay đổi trong 24h

  +0.39%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 4,017,690,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 487,119,000

Đã cập nhật 20.06.2019 10:15

Đồ thị giá Bitcoin Cash SV (BCHSV)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash SV thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCHSV hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash SV giáBTC 0.02417USD 225.21
Thấp trong 24 giờBTC 0.02407USD 221.88
Cao trong 24 giờBTC 0.02470USD 226.04
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.39%
Thay đổi giá trong 7 ngày+18.89%
Thay đổi giá trong 14 ngày+4.05%
Thay đổi giá trong 30 ngày+257.48%
Thay đổi giá trong 60 ngày+284.05%
Thay đổi giá trong 200 ngày+141.04%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 52,277USD 487,119,000
Vốn hóa thị trườngBTC 431,127USD 4,017,690,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ+16,037,500%
Số lượng hiện hànhBCHSV 17,845,800
Xếp hạng vốn hóa thị trường8
Alexa Rank244,532
Kết quả tìm kiếm Bing7,860,000
Trang webbitcoinsv.io

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash SV BCHSV thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.