Bitcoin File BIFI

 • Bitcoin File BIFI giá

  USD 0.0026

 • Thay đổi trong 24h

  +19.73%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 7,629

Đã cập nhật 14.10.2019 03:58

Đồ thị giá Bitcoin File (BIFI)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin File thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BIFI hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin File giáBTC 0.00000031USD 0.0026
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000026USD 0.0021
Cao trong 24 giờBTC 0.00000031USD 0.0026
Thay đổi giá trong 24 giờ+19.73%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.95%
Thay đổi giá trong 14 ngày+256.90%
Thay đổi giá trong 30 ngày-31.22%
Thay đổi giá trong 60 ngày-22.24%
Thay đổi giá trong 200 ngày+19.40%
Thay đổi giá trong 1 năm-5.43%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 7,629
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBIFI 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,604
Alexa Rank7,024,174
Kết quả tìm kiếm Bing8,530,000
Trang webbitcoinfile.org
Telegrambitcoinfile
Facebookfile.bitcoin
Twitter@BitcoinFile

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin File BIFI thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy