Bitsdaq Token BQQQ

 • Bitsdaq Token giá

  USD 0.0048

 • Thay đổi trong 24h

  -2.13%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 9,487,330

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 241,938

Đã cập nhật 18.08.2019 01:54

Đồ thị giá Bitsdaq Token (BQQQ)

Biểu đồ thể hiện Bitsdaq Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BQQQ hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitsdaq Token giáBTC 0.00000047USD 0.0048
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000046USD 0.0047
Cao trong 24 giờBTC 0.00000053USD 0.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-2.13%
Thay đổi giá trong 7 ngày-23.33%
Thay đổi giá trong 14 ngày-18.011%
Thay đổi giá trong 30 ngày+31.97%
Thay đổi giá trong 60 ngày-58.48%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 24USD 241,938
Vốn hóa thị trườngBTC 934USD 9,487,330
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ-245,066.00%
Số lượng hiện hànhBQQQ 1,982,990,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường243
Alexa Rank32,856
Kết quả tìm kiếm Bing45,400
Trang webbitsdaq.com
TelegramBitsdaqExchangeOfficial
FacebookBitsdaqExchange
Twitter@BitsdaqExchange

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitsdaq Token BQQQ thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy