BUXCOIN BUX

 • BUXCOIN BUX giá

  USD 1.28

 • Thay đổi trong 24h

  -9.53%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 86,051

Đã cập nhật 04.04.2020 17:30

Đồ thị giá BUXCOIN (BUX)

Biểu đồ thể hiện BUXCOIN thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BUX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BUXCOIN giáBTC 0.00019USD 1.28
Thấp trong 24 giờBTC 0.00019USD 1.28
Cao trong 24 giờBTC 0.00021USD 1.42
Thay đổi giá trong 24 giờ-9.53%
Thay đổi giá trong 7 ngày-3.47%
Thay đổi giá trong 14 ngày-3.79%
Thay đổi giá trong 30 ngày-29.29%
Thay đổi giá trong 60 ngày+25.52%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 13USD 86,051
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBUX 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,949
Alexa Rank567,451
Kết quả tìm kiếm Bing73,600
Trang webbuxcoins.com
TelegramBuxcoin_official
Facebookbuxcoinsofficial
Twitter@buxcoinsoffical

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BUXCOIN BUX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now