• Cardano giá USD 0.05
  • Thay đổi trong 24h -0.16%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 110,796,000
  • Vốn hóa thị trường USD 1,647,220,000
  • Số lượng hiện hành ADA 31,112,500,000
Đã cập nhật 22.03.2019 07:37

Đồ thị giá Cardano (ADA)

Biểu đồ thể hiện Cardano thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ADA hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Cardano ADA thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.