CNY Tether CNYT

 • CNY Tether CNYT giá

  USD 0.14

 • Thay đổi trong 24h

  -0.19%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 927,733,000

Đã cập nhật 26.08.2019 03:45

Đồ thị giá CNY Tether (CNYT)

Biểu đồ thể hiện CNY Tether thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá CNYT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

CNY Tether giáBTC 0.00001USD 0.14
Thấp trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.14
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.14
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.19%
Thay đổi giá trong 7 ngày+0.51%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.67%
Thay đổi giá trong 30 ngày-2.097%
Thay đổi giá trong 60 ngày+0.94%
Thay đổi giá trong 200 ngày-1.48%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 91,535USD 927,733,000
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0.00%
Số lượng hiện hànhCNYT 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,287
Kết quả tìm kiếm Bing377,000

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo CNY Tether CNYT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy