Community Generation CGEN

 • Community Generation CGEN giá

  USD 0.000049

 • Thay đổi trong 24h

  +476.58%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 0.19

Đã cập nhật 04.04.2020 17:29

Đồ thị giá Community Generation (CGEN)

Biểu đồ thể hiện Community Generation thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá CGEN hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Community Generation giáBTC 0.0000000073USD 0.000049
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000010USD 0.0000071
Cao trong 24 giờBTC 0.000000010USD 0.000067
Thay đổi giá trong 24 giờ+476.58%
Thay đổi giá trong 7 ngày+503.01%
Thay đổi giá trong 14 ngày+657.39%
Thay đổi giá trong 30 ngày+448.88%
Thay đổi giá trong 60 ngày+2,500.31%
Thay đổi giá trong 200 ngày+255.92%
Thay đổi giá trong 1 năm-0.059%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.000028USD 0.19
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhCGEN 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường6,444
Alexa Rank258,005
Kết quả tìm kiếm Bing13,000,000
Trang webcgen.network
TelegramCGENnews
Twitter@cgennetwork
Bitcointalk5080488

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Community Generation CGEN thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now