• Dogecoin giá USD 0.0021
  • Thay đổi trong 24h +1.26%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 25,795,100
  • Vốn hóa thị trường USD 248,233,000
  • Số lượng hiện hành DOGE 117,432,000,000
Đã cập nhật 17.12.2018 05:41

Đồ thị giá Dogecoin (DOGE)

Biểu đồ thể hiện Dogecoin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá DOGE hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Dogecoin DOGE thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.