• EOS giá USD 3.61
  • Thay đổi trong 24h -2.28%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 2,335,710,000
  • Vốn hóa thị trường USD 3,740,910,000
  • Số lượng hiện hành EOS 1,036,370,000
Đã cập nhật 22.03.2019 07:37

Đồ thị giá EOS (EOS)

Biểu đồ thể hiện EOS thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá EOS hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo EOS EOS thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.