• Ethereum giá USD 134.86
  • Thay đổi trong 24h -2.63%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 5,362,190,000
  • Vốn hóa thị trường USD 14,205,600,000
  • Số lượng hiện hành ETH 105,337,000
Đã cập nhật 22.03.2019 07:32

Đồ thị giá Ethereum (ETH)

Biểu đồ thể hiện Ethereum thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ETH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Ethereum ETH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.