• Ethereum Classic giá USD 4.30
  • Thay đổi trong 24h -2.11%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 136,643,000
  • Vốn hóa thị trường USD 462,334,000
  • Số lượng hiện hành ETC 107,618,000
Đã cập nhật 18.01.2019 23:12

Đồ thị giá Ethereum Classic (ETC)

Biểu đồ thể hiện Ethereum Classic thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ETC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Ethereum Classic ETC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.