EVERY ORIGINAL EVEO

 • EVERY ORIGINAL EVEO giá

  USD 0.00000079

 • Thay đổi trong 24h

  -12.57%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 2,511

Đã cập nhật 23.02.2020 03:52

Đồ thị giá EVERY ORIGINAL (EVEO)

Biểu đồ thể hiện EVERY ORIGINAL thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá EVEO hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

EVERY ORIGINAL giáBTC 0.00000000010USD 0.00000079
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000000010USD 0.00000063
Cao trong 24 giờBTC 0.00000000010USD 0.0000010
Thay đổi giá trong 24 giờ-12.57%
Thay đổi giá trong 7 ngày+94.58%
Thay đổi giá trong 14 ngày+164.33%
Thay đổi giá trong 30 ngày+55.84%
Thay đổi giá trong 60 ngày+116.53%
Thay đổi giá trong 200 ngày-96.44%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.26USD 2,511
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhEVEO 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,478
Alexa Rank9,000,710
Kết quả tìm kiếm Bing20,200,000
Trang webeveryonecompany.or.jp
Twitter@everyofficial

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo EVERY ORIGINAL EVEO thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now