• ICON giá USD 0.23
  • Thay đổi trong 24h -5.99%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 5,728,140
  • Vốn hóa thị trường USD 107,103,000
  • Số lượng hiện hành ICX 473,407,000
Đã cập nhật 21.01.2019 13:12

Đồ thị giá ICON (ICX)

Biểu đồ thể hiện ICON thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ICX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo ICON ICX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.