Jewel JWL

 • Jewel JWL giá

  USD 0.33

 • Thay đổi trong 24h

  +0.57%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 150,330

Đã cập nhật 27.02.2020 23:44

Đồ thị giá Jewel (JWL)

Biểu đồ thể hiện Jewel thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá JWL hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Jewel giáBTC 0.00004USD 0.33
Thấp trong 24 giờBTC 0.00004USD 0.31
Cao trong 24 giờBTC 0.00004USD 0.39
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.57%
Thay đổi giá trong 7 ngày-5.0055%
Thay đổi giá trong 14 ngày-21.65%
Thay đổi giá trong 30 ngày-37.88%
Thay đổi giá trong 60 ngày-47.47%
Thay đổi giá trong 200 ngày-60.042%
Thay đổi giá trong 1 năm+228.95%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 17USD 150,330
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhJWL 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,305
Alexa Rank4,663,896
Kết quả tìm kiếm Bing13,600
Trang webjewelpay.org
Telegramjewelpay
Facebookjewel.pay.9
Twitter@jewelpay_org
Bitcointalk5057721

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Jewel JWL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now