Litecoin LTC

 • Litecoin LTC giá

  USD 41.01

 • Thay đổi trong 24h

  +3.45%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 2,642,220,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 3,443,680,000

Đã cập nhật 03.04.2020 14:20

Đồ thị giá Litecoin (LTC)

Biểu đồ thể hiện Litecoin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá LTC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Litecoin giáBTC 0.00588USD 41.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.00585USD 39.18
Cao trong 24 giờBTC 0.00597USD 42.13
Thay đổi giá trong 24 giờ+3.45%
Thay đổi giá trong 7 ngày+1.57%
Thay đổi giá trong 14 ngày+5.19%
Thay đổi giá trong 30 ngày-32.96%
Thay đổi giá trong 60 ngày-41.59%
Thay đổi giá trong 200 ngày-41.50%
Thay đổi giá trong 1 năm-46.75%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 493,744USD 3,443,680,000
Vốn hóa thị trườngBTC 378,837USD 2,642,220,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 91,072,700
Số lượng hiện hànhLTC 64,425,400
Xếp hạng vốn hóa thị trường7
Alexa Rank131,624
Kết quả tìm kiếm Bing22,000,000
Trang weblitecoin.org
Twitter@LTCFoundation
Bitcointalk47417

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Litecoin LTC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now