• OmiseGo giá USD 1.22
  • Thay đổi trong 24h +6.48%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 89,665,900
  • Vốn hóa thị trường USD 171,521,000
  • Số lượng hiện hành OMG 140,245,000
Đã cập nhật 17.02.2019 08:53

Đồ thị giá OmiseGo (OMG)

Biểu đồ thể hiện OmiseGo thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá OMG hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo OmiseGo OMG thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.