Paxos Standard PAX

 • Paxos Standard PAX giá

  USD 1

 • Thay đổi trong 24h

  -0.20%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 209,584,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 386,714,000

Đã cập nhật 22.01.2020 21:23

Đồ thị giá Paxos Standard (PAX)

Biểu đồ thể hiện Paxos Standard thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá PAX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Paxos Standard giáBTC 0.00012USD 1
Thấp trong 24 giờBTC 0.00011USD 1.00
Cao trong 24 giờBTC 0.00012USD 1.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.20%
Thay đổi giá trong 7 ngày+0.49%
Thay đổi giá trong 14 ngày+0.35%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.093%
Thay đổi giá trong 60 ngày-0.25%
Thay đổi giá trong 200 ngày-0.065%
Thay đổi giá trong 1 năm+0.85%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 44,680USD 386,714,000
Vốn hóa thị trườngBTC 24,175USD 209,584,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 4,960,000
Số lượng hiện hànhPAX 209,011,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường33
Alexa Rank122,539
Kết quả tìm kiếm Bing86,400
Trang webpaxos.com/standard
Twitter@PaxosStandard

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Paxos Standard PAX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now