Prizm PZM

 • Prizm PZM giá

  USD 0.39

 • Thay đổi trong 24h

  -0.056%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 182,607

Đã cập nhật 17.10.2019 13:33

Đồ thị giá Prizm (PZM)

Biểu đồ thể hiện Prizm thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá PZM hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Prizm giáBTC 0.00005USD 0.39
Thấp trong 24 giờBTC 0.00005USD 0.38
Cao trong 24 giờBTC 0.00005USD 0.40
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.056%
Thay đổi giá trong 7 ngày-2.050%
Thay đổi giá trong 14 ngày+7.97%
Thay đổi giá trong 30 ngày-11.11%
Thay đổi giá trong 60 ngày+50.72%
Thay đổi giá trong 200 ngày+11.89%
Thay đổi giá trong 1 năm+50.34%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 23USD 182,607
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhPZM 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,959
Kết quả tìm kiếm Bing1,710,000
Trang weben.prizm.club
Twitter@PRIZM_ru
Bitcointalk1879146

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Prizm PZM thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy