• Prizm giá USD 0.35
  • Thay đổi trong 24h -0.44%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 71,030.5
  • Vốn hóa thị trường USD 0
  • Số lượng hiện hành PZM 0
Đã cập nhật 25.03.2019 21:15

Đồ thị giá Prizm (PZM)

Biểu đồ thể hiện Prizm thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá PZM hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Prizm PZM thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.