SixDomainChain SDA

 • SixDomainChain SDA giá

  USD 0.0015

 • Thay đổi trong 24h

  +21.09%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 206,538

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,477

Đã cập nhật 26.01.2020 00:35

Đồ thị giá SixDomainChain (SDA)

Biểu đồ thể hiện SixDomainChain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá SDA hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

SixDomainChain giáBTC 0.00000018USD 0.0015
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000014USD 0.0012
Cao trong 24 giờBTC 0.00000022USD 0.0018
Thay đổi giá trong 24 giờ+21.09%
Thay đổi giá trong 7 ngày+30.44%
Thay đổi giá trong 14 ngày+52.26%
Thay đổi giá trong 30 ngày+72.99%
Thay đổi giá trong 60 ngày+30.16%
Thay đổi giá trong 200 ngày-56.18%
Thay đổi giá trong 1 năm-64.017%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.18USD 1,477
Vốn hóa thị trườngBTC 25USD 206,538
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 3,304
Số lượng hiện hànhSDA 133,666,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,020
Alexa Rank6,254,821
Kết quả tìm kiếm Bing30,800
Trang websdchain.io
Telegramsdchainen
FacebookSDChainWorld
Twitter@sixdomainchain

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo SixDomainChain SDA thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now