• Tezos giá USD 0.44
  • Thay đổi trong 24h -4.75%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 2,254,500
  • Vốn hóa thị trường USD 343,547,000
  • Số lượng hiện hành XTZ 784,986,000
Đã cập nhật 22.02.2019 03:26

Đồ thị giá Tezos (XTZ)

Biểu đồ thể hiện Tezos thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá XTZ hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Tezos XTZ thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.