• Tron giá USD 0.02
  • Thay đổi trong 24h -1.80%
  • Lượng giao dịch trong 24h USD 222,374,000
  • Vốn hóa thị trường USD 1,482,530,000
  • Số lượng hiện hành TRX 65,548,100,000
Đã cập nhật 26.03.2019 07:37

Đồ thị giá Tron (TRX)

Biểu đồ thể hiện Tron thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TRX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Tron TRX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.