True USD TUSD

 • True USD TUSD giá

  USD 1.00

 • Thay đổi trong 24h

  -0.087%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 185,187,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 525,503,000

Đã cập nhật 21.09.2019 16:42

Đồ thị giá True USD (TUSD)

Biểu đồ thể hiện True USD thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TUSD hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

True USD giáBTC 0.00010USD 1.00
Thấp trong 24 giờBTC 0.00010USD 1.00
Cao trong 24 giờBTC 0.00010USD 1
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.087%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.31%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.050%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.31%
Thay đổi giá trong 60 ngày-0.22%
Thay đổi giá trong 200 ngày-0.33%
Thay đổi giá trong 1 năm-0.22%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 52,735USD 525,503,000
Vốn hóa thị trườngBTC 18,589USD 185,187,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ-1,467,640.00%
Số lượng hiện hànhTUSD 185,334,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường38
Alexa Rank194,883
Kết quả tìm kiếm Bing2,690,000
Trang webtrusttoken.com
FacebookTrustToken
Twitter@TrustToken

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo True USD TUSD thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy