True USD TUSD

 • True USD TUSD giá

  USD 1.00

 • Thay đổi trong 24h

  -0.36%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 141,420,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,849,120,000

Đã cập nhật 24.02.2020 03:06

Đồ thị giá True USD (TUSD)

Biểu đồ thể hiện True USD thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TUSD hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

True USD giáBTC 0.00010USD 1.00
Thấp trong 24 giờBTC 0.00010USD 0.99
Cao trong 24 giờBTC 0.00010USD 1
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.36%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.062%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.13%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.37%
Thay đổi giá trong 60 ngày-0.64%
Thay đổi giá trong 200 ngày-0.76%
Thay đổi giá trong 1 năm-1.10%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 187,422USD 1,849,120,000
Vốn hóa thị trườngBTC 14,318USD 141,420,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 498,343
Số lượng hiện hànhTUSD 141,860,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường52
Alexa Rank198,865
Kết quả tìm kiếm Bing2,100,000
Trang webtrusttoken.com
FacebookTrustToken
Twitter@TrustToken

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo True USD TUSD thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now